środa, 21 czerwca 2017

TAK DLA DOMINIKANÓW W KIELCACH

Pożegnaliśmy kieleckich dominikanów. Dziękujemy za ich pierwszy... i ostatni rok duszpasterskiej działalności. W ramach podziękowania zróbmy dla ojców raban i pokażmy nasze TAK dla ojców w Kielcach! Poniżej opis, co można zrobić. Ktoś chętny?


Akcja jest prosta. Chcemy nią wyrazić naszą sympatię dla duszpasterskiej pracy o. Macieja Chanaki OP i o. Jakuba Nestorowicza OP, którzy przez niecały rok razem z młodymi ludźmi tworzyli w Kielcach duszpasterstwo akademickie, wspólnotę. Dominikanie swoim zaangażowaniem przysłużyli się do wewnętrznego rozwoju wielu osób. Byli dla ludzi i przybliżali młodych do Chrystusa. Dowodem na ich zaangażowanie może być wideo, przygotowane na ich pożegnanie (https://www.youtube.com/watch?v=QjiEaNsWoUo).  
— — —
W ramach akcji należy wysłać DWA maile. Jeden do bpa Jana Piotrowskiego. Drugi do przeora o. Pawła Kozackiego OP.
— — —
1) Tytuł maila: TAK DLA DOMINIKANÓW W KIELCACH
Adres 1: kuriakie@kielce.opoka.org.pl; kancelaria@kielce.opoka.org.pl
Przykładowa treść maila do Księdza Biskupa Jana Piotrowski:

Szczęść Boże!

                Szanowny Księże Biskupie Janie,

przez 9 miesięcy duszpasterskiej pracy o. Maciej Chanaka OP, o. Jakub Nestorowicz OP i młodzi ludzie stworzyli przy Wesołej 54 duszpasterstwo akademickie, wspólnotę. Dominikanie swoim zaangażowaniem przysłużyli się do wewnętrznego rozwoju wielu osób. Byli dla ludzi i przybliżali młodych do Chrystusa.   

Dominikanie co tydzień we wtorek sprawowali Mszę św. za studentów. Po niej odbywały się spotkania biblijne i rozważanie Słowa z Ewangelii wg św. Marka, czy Dziejów Apostolskich.  Co czwartek grupa charytatywna pomagała dzieciakom z Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach. Ojcowie organizowali/prowadzili rekolekcje, wyjazdy, seanse filmowe. Byli odpowiedzialni za posługę duszpasterską na Wesołej 54. Można się było z nimi umówić na indywidualną rozmowę, czy spowiedź. Zawsze byli otwarci dla ludzi. Dowodem na ich zaangażowanie może być wideo, przygotowane na ich pożegnanie (link: https://www.youtube.com/watch?v=QjiEaNsWoUo).

Na początku Ksiądz Biskup powiedział Kielczanom przez słowa ojca przeora Pawła Kozackiego OP, że zaprasza dominikanów do Kielc dla dzieła ewangelizacji. Kilkadziesiąt osób może złożyć swoje świadectwo, że dzięki o. Maciejowi i o. Jakubowi poznali i byli bliżej Jezusa. Osoby z duszpasterstwa akademickiego nie oczekują, że od razu Ksiądz Biskup ofiaruje ojcom klasztor. Prosimy jednak, żeby Biskup zaprosił dominikanów do Kielc na następne lata. Nawet w modelu, który sprawdził się przez ostatni rok z wykorzystaniem ośrodka na Wesołej. Bez nich dla kieleckich studentów pozostanie jedynie wspólnota Zarażę Cię Bogiem i duszpasterstwo akademickie FRAncesco.

Prosimy Księdza Biskupa o pomysły na obecność dominikanów w Kielcach i przyjrzenie się sytuacji duszpasterstw akademickich w Kielcach. Nie możemy sobie pozwolić na stratę duchowości dominikańskiej i ich kaznodziejskiego dorobku. Jesteśmy oczywiście gotowi na rozmowę i spotkanie. Z góry dziękujemy za poczynione kroki.

Studenci, młodzi, sympatycy duszpasterstwa akademickiego przy dominikanach w Kielcach.

SWOJE IMIĘ I NAZWISKO

— — —
2) Tytuł maila: TAK DLA DOMINIKANÓW W KIELCACH
Adres  2: sekretariat@dominikanie.pl
Przykładowa treść maila do Ojca Prowincjała Pawła Kozackiego:

Szczęść Boże!

                Szanowny Ojcze Prowincjale Pawle,

przez niecały rok duszpasterskiej pracy o. Maciej Chanaka, o. Jakub Nestorowicz i młodzi ludzie stworzyli przy ul. Wesołej 54 w Kielcach duszpasterstwo akademickie, wspólnotę. Dominikanie swoim zaangażowaniem przysłużyli się do wewnętrznego rozwoju wielu osób. Byli dla ludzi i przybliżali młodych do Chrystusa.   

Dominikanie co tydzień we wtorek sprawowali Mszę św. za studentów. Po niej odbywały się spotkania biblijne i rozważanie Słowa z Ewangelii wg św. Marka, czy Dziejów Apostolskich.  Co czwartek grupa charytatywna pomagała dzieciakom z Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach. Ojcowie organizowali/prowadzili rekolekcje, wyjazdy, seanse filmowe. Byli odpowiedzialni za posługę duszpasterską na Wesołej 54. Można się było z nimi umówić na indywidualną rozmowę, czy spowiedź. Zawsze byli otwarci dla ludzi. Dowodem na ich zaangażowanie może być wideo, przygotowane na ich pożegnanie (link: https://www.youtube.com/watch?v=QjiEaNsWoUo).

Na Targach Sacroexpo 2016 w Kielcach powiedział Ojciec, że dla dominikanów zaproszenie do działalności akademickiej w Kielcach jest „szansą”. Ksiądz Biskup Jan Piotrowski zwrócił uwagę, że celem ich obecności ma być ewangelizacja. Kilkadziesiąt osób może złożyć swoje świadectwo, że dzięki o. Maciejowi i o. Jakubowi poznali i byli bliżej Jezusa. Osoby z duszpasterstwa akademickiego nie oczekują, że od razu Ksiądz Biskup ofiaruje ojcom klasztor. Zdajemy sobie sprawę, że fundamentem życia dominikańskiego jest wspólnota zakonna. Jeżeli jednak jest możliwość funkcjonowania przez najbliższe lata, nawet w modelu, który sprawdził się przez ostatni rok z wykorzystaniem ośrodka na Wesołej, to prosimy o pozwolenie braciom na dalszą działalność w Kielcach.  

Prosimy Ojca o dalsze pomysły na obecność dominikanów w Kielcach i rozmowy z Księdzem Biskupem. Jesteśmy oczywiście gotowi na wymianę myśli i spotkanie. Z góry dziękujemy za poczynione kroki.

Studenci, młodzi, sympatycy duszpasterstwa akademickiego przy dominikanach w Kielcach.

SWOJE IMIĘ I NAZWISKO