środa, 21 czerwca 2017

List otwarty do ojca prowincjała Pawła Kozackiego


Szczęść Boże!

                Szanowny Ojcze Prowincjale Pawle,

przez niecały rok duszpasterskiej pracy o. Maciej Chanaka, o. Jakub Nestorowicz i młodzi ludzie stworzyli przy ul. Wesołej 54 w Kielcach duszpasterstwo akademickie, wspólnotę. Dominikanie swoim zaangażowaniem przysłużyli się do wewnętrznego rozwoju wielu osób. Byli dla ludzi i przybliżali młodych do Chrystusa.   

Dominikanie co tydzień we wtorek sprawowali Mszę św. za studentów. Po niej odbywały się spotkania biblijne i rozważanie Słowa z Ewangelii wg św. Marka, czy Dziejów Apostolskich.  Co czwartek grupa charytatywna pomagała dzieciakom z Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach. Ojcowie organizowali/prowadzili rekolekcje, wyjazdy, seanse filmowe. Byli odpowiedzialni za posługę duszpasterską na Wesołej 54. Można się było z nimi umówić na indywidualną rozmowę, czy spowiedź. Zawsze byli otwarci dla ludzi. Dowodem na ich zaangażowanie może być wideo, przygotowane na ich pożegnanie (link: https://www.youtube.com/watch?v=QjiEaNsWoUo).

Na Targach Sacroexpo 2016 w Kielcach powiedział Ojciec, że dla dominikanów zaproszenie do działalności akademickiej w Kielcach jest „szansą”. Ksiądz Biskup Jan Piotrowski zwrócił uwagę, że celem ich obecności ma być ewangelizacja. Kilkadziesiąt osób może złożyć swoje świadectwo, że dzięki o. Maciejowi i o. Jakubowi poznali i byli bliżej Jezusa. Osoby z duszpasterstwa akademickiego nie oczekują, że od razu Ksiądz Biskup ofiaruje ojcom klasztor. Zdajemy sobie sprawę, że fundamentem życia dominikańskiego jest wspólnota zakonna. Jeżeli jednak jest możliwość funkcjonowania przez najbliższe lata, nawet w modelu, który sprawdził się przez ostatni rok z wykorzystaniem ośrodka na Wesołej, to prosimy o pozwolenie braciom na dalszą działalność w Kielcach.  

Prosimy Ojca o dalsze pomysły na obecność dominikanów w Kielcach i rozmowy z Księdzem Biskupem. Jesteśmy oczywiście gotowi na wymianę myśli i spotkanie. Z góry dziękujemy za poczynione kroki.

Studenci, młodzi, sympatycy duszpasterstwa akademickiego przy dominikanach w Kielcach.

Sebastian Banasiewicz