środa, 21 czerwca 2017

List otwarty do ks. bpa Jana Piotrowskiego


Szczęść Boże!

                Szanowny Księże Biskupie Janie,

przez 9 miesięcy duszpasterskiej pracy o. Maciej Chanaka OP, o. Jakub Nestorowicz OP i młodzi ludzie stworzyli przy Wesołej 54 duszpasterstwo akademickie, wspólnotę. Dominikanie swoim zaangażowaniem przysłużyli się do wewnętrznego rozwoju wielu osób. Byli dla ludzi i przybliżali młodych do Chrystusa.   

Dominikanie co tydzień we wtorek sprawowali Mszę św. za studentów. Po niej odbywały się spotkania biblijne i rozważanie Słowa z Ewangelii wg św. Marka, czy Dziejów Apostolskich.  Co czwartek grupa charytatywna pomagała dzieciakom z Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach. Ojcowie organizowali/prowadzili rekolekcje, wyjazdy, seanse filmowe. Byli odpowiedzialni za posługę duszpasterską na Wesołej 54. Można się było z nimi umówić na indywidualną rozmowę, czy spowiedź. Zawsze byli otwarci dla ludzi. Dowodem na ich zaangażowanie może być wideo, przygotowane na ich pożegnanie (link: https://www.youtube.com/watch?v=QjiEaNsWoUo).

Na początku Ksiądz Biskup powiedział Kielczanom przez słowa ojca przeora Pawła Kozackiego OP, że zaprasza dominikanów do Kielc dla dzieła ewangelizacji. Kilkadziesiąt osób może złożyć swoje świadectwo, że dzięki o. Maciejowi i o. Jakubowi poznali i byli bliżej Jezusa. Osoby z duszpasterstwa akademickiego nie oczekują, że od razu Ksiądz Biskup ofiaruje ojcom klasztor. Prosimy jednak, żeby Biskup zaprosił dominikanów do Kielc na następne lata. Nawet w modelu, który sprawdził się przez ostatni rok z wykorzystaniem ośrodka na Wesołej. Bez nich dla kieleckich studentów pozostanie jedynie wspólnota Zarażę Cię Bogiem i duszpasterstwo akademickie FRAncesco.

Prosimy Księdza Biskupa o pomysły na obecność dominikanów w Kielcach i przyjrzenie się sytuacji duszpasterstw akademickich w Kielcach. Nie możemy sobie pozwolić na stratę duchowości dominikańskiej i ich kaznodziejskiego dorobku. Jesteśmy oczywiście gotowi na rozmowę i spotkanie. Z góry dziękujemy za poczynione kroki.

Studenci, młodzi, sympatycy duszpasterstwa akademickiego przy dominikanach w Kielcach.

Sebastian Banasiewicz